"

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
รายละเอียดแบบประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
จุดเด่นแผนประกัน
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และการบาดเจ็บต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
เพิ่มเติมจากการประกันภัย พรบ. ยกเว้น ความเสียหายตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
  -  ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
  -  การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ไม่จำกัดอายุรถยนต์
  -  บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชั่วโมง
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
    คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย สำหรับ
    - อุบัติเหตุส่วนบุคคล
    - ค่ารักษาพยาบาล
    - การประกันตัวผู้ขับขี่
    ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    - ความรับผิดต่อชีวิต
    - ความรับผิดต่อทรัพย์สิน
ดูเงื่อนไขการรับประกัน ประกันชั้น 3 รถกระบะ
ต่อประกัน คลิก ต่อประกันรถ

Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host