"

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

"น้ำมันเบรก" คนละยี่ห้อใช้ผสมกันได้หรือไม่ ?

น้ำมันเบรก คนละยี่ห้อใช้ผสมกันได้หรือไม่ ?


ทำไมถึงไม่ควรผสมน้ำมันเบรกคนละยี่ห้อ?
ไม่ควรผสมน้ำมันเบรกที่มีความแตกต่างกันระหว่างยี่ห้อ หรือระหว่างเกรด/มาตรฐาน เนื่องจากแม้ว่าน้ำมันเบรกจะมีเกรดหรือค่ามาตรฐานเทียบเท่ากัน แต่น้ำมันเบรกแต่ละยี่ห้อจะมีส่วนผสมทางเคมีที่ต่างกันตามเเต่ละสูตรการผลิตของบริษัท การใช้น้ำมันเบรกต่างยี่ห้อหรือต่างมาตรฐานอาจทำให้เกิดโอกาสรั่วซึมในระบบเบรก รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการเบรกในระหว่างขับขี่ได้ ทั้งนี้ ควรเลือกเติมน้ำมันเบรกระหว่างยี่ห้อเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เช่น กรณีที่น้ำมันเบรกรั่วซึมกะทันหันขณะขับขี่ หรือกรณีเติมชั่วคราวเพื่อเตรียมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทั้งระบบ


มาตรฐานน้ำมันเบรกคืออะไร?
มาตรฐานน้ำมันเบรกประเภท DOT จะกำหนดมาตรฐานและแบ่งเกรดของน้ำมันเบรกตามอุณหภูมิจุดเดือด 2 ประเภท ได้แก่ 1) จุดเดือดแห้ง หรือจุดเดือดที่ปราศจากความชื้น (Dry Boiling Point) สำหรับน้ำมันเบรกใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน และ 2) จุดเดือดเปียก หรือจุดเดือดที่มีความชื้นอยู่ในน้ำมัน (Wet Boiling Point) ของน้ำมันเบรกที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว มีการดูดซับความชื้นไปแล้ว แบ่งเป็นมาตรฐาน DOT 2, DOT 3, DOT 4, DOT 5 และ DOT 5.1 โดยน้ำมันเบรกที่มีประสิทธิภาพดีตามมาตรฐานที่กำหนดนั้น จะต้องมีจุดเดือดสูงทั้งในสภาวะที่ปราศจากความชื้นเเละมีความชื้นอยู่


สามารถเติมน้ำมันเบรกเพิ่มเข้าไปได้เลยหรือไม่?
ควรตรวจสอบความจำเป็นในการเติมน้ำมันเบรกก่อนที่จะเติมน้ำมันเบรกเดิม หรือผสมน้ำมันเบรกชนิดใหม่เข้าไป เพราะน้ำมันเบรกที่พร่องหรือลดลงอาจมีสาเหตุการรั่วซึม รวมถึงการสึกหรอของผ้าเบรก หากตรวจสอบแล้วไม่พบการรั่วซึม การเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่จะทำให้ปริมาณน้ำมันเบรกกลับมาอยู่ในระดับคงที่เช่นเดิม  โดยเจ้าของรถยนต์อาจเลือกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเดิมทั้งระบบให้เป็นน้ำมันเบรกใหม่ ไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่เพื่อความสะดวกได้ด้วยเช่นกัน หรือหากมีความจำเป็นที่ต้องเติมน้ำมันเบรก ควรเริ่มต้นจากการตรวจสอบคู่มือประจำรถยนต์ก่อนเพื่อตรวจสอบประเภทหรือมาตรฐานน้ำมันเบรกที่รถยนต์สามารถใช้ได้ก่อน รวมถึงสามารถตรวจสอบประเภทน้ำมันเบรกที่สามารถใช้ได้ที่บริเวณฝาถังน้ำมันเบรก เมื่อทราบประเภทเเล้ว ควรเลือกใช้น้ำมันเบรกยี่ห้อเดิมและประเภทเดิมเพื่อรักษาประสิทธิภาพระบบเบรก


การเติมน้ำมันเบรกที่ถูกต้องควรใช้น้ำมันเบรกชนิดเดิมที่เคยใช้มาก่อน หรือควรเลือกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกใหม่ทั้งระบบก่อนเติมน้ำมันใหม่เพิ่มเข้าไป เพิ่มความคุ้มครองให้รถด้วยประกันรถยนต์ การันตีถูกจริง คลิก https://www.smk.co.th/premotor
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host