Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รถกระบะ ต่อประกันแบบไหนดี

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14/10/2019 07:01 โดย unyana

รถ ถือเป็นยานพาหนะที่เราได้รับความนิยมใช้งานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ประกอบกับความสามารถในการเข้าถึงรถยนต์ก็มีมากขึ้น ทำให้จำนวนรถที่ใช้งานบนท้องถนน มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนะครับ ซึ่งรถยนต์ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานตามลักษณะงาน และความพึงพอใจของผู้เป็นเจ้าของ สำหรับลักษณะของรถที่ใช้งานกันอยู่ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งรถเก๋งที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถอเนกประสงค์ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย รถกระบะที่เน้นไปทางการบรรทุก หรือเพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ก็ยังมีรถตู้ที่สามารถบรรจุคนได้จำนวนมาก สำหรับใช้เดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางไปไหนมาไหนกันนั่นเอง
        รถกระบะ เป็นอีกหนึ่งประเภทรถที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก เพื่อการบรรทุกสิ่งของต่างๆ ให้สามารถบรรทุกได้มาก โดยส่วนมากแล้วลักษณะการใช้งานของรถกระบะ ก็สามารถตอบโจทย์ในเมืองไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเมืองเกษตร มีการขนสินค้าต่างๆ ไปค้าขาย ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้รถในเชิงพาณิชย์นะครับ แต่เมื่อมีการใช้งานรถกันแล้ว วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของประกันรถยนต์กันดีกว่า ว่านอกจากจะต่อพรบรถยนต์ราคาที่ไม่สูงมากนัก เป็นการต่อตามกฎหมายแล้ว รถกระบะ ควรทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี หรือทำประกันรถกระบะชั้นไหน ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 3 แบบไหนถึงจะเหมาะสม มาดูกันเลย
        ประกันรถกระบะ จะมีประกันอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าประกันชั้น 2+ ซึ่งจะมีการให้ความคุ้มครองอะไรบ้างนั้น ก็จะมีเรื่องการคุ้มครองค่าเสียหายในส่วนต่างๆ เท่าทุนประกันภัย คุ้มครองค่าเสียหายในเรื่องค่ารักษาพยาบาล และค่าความเสียหายของรถคู่กรณี รถเรา คุ้มครองผู้โดยสารในรถ ประกันตัวผู้ขับขี่ รวมถึงมีการคุ้มครองในส่วนต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ส่วนในเรื่องของเคล็ดลับในการเลือกทำประกันรถกระบะนะครับ สามารถแบ่งได้เป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
        กรณีที่เป็นรถใหม่ ควรเลือกทำประกันชั้น 1 เลย เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกกรณีทั้งรถเรา รถคู่กรณี ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
        กรณีที่เป็นรถใช้ในการขนส่งสินค้า หรือเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ 1 ปี การทำประกันรถ สามารถเลือกทำประกันชั้น 2+ ก็มีความเพียงพอ เนื่องจากมีความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 แต่เราก็จะได้จ่ายเบี้ยประกันในราคาที่ถูกกว่า
        กรณีเป็นรถโดยสารที่ใช้งานโดยสารสาธารณะ รวมถึงรถที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 – 2 ปีขึ้นไปนะครับ ควรเลือกทำประกันชั้น 3+ แต่เน้นไปทางที่ให้ประกันกับผู้โดยสารด้วย โดยเราก็จะได้ความคุ้มครองที่เน้นไปทางส่วนของผู้โดยสาร แต่ก็ยังจ่ายเบี้ยประกันที่มีราคาไม่แพงมากนักอยู่ดีนะครับ
        การทำประกันรถ ถึงแม้จะเป็นรถกระบะที่เน้นการใช้งานแบบไปทางการพาณิชย์เสียเป็นหลัก แต่การทำประกันติดไว้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหาย แต่จะเป็นเรื่องที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการขับขี่และในการใช้งานส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่โดยสารไปในรถด้วยนั่นเองนะครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host