Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
เมื่อรถออกตัวแล้ว จะล๊อคประตู เองมีเฉพาะรุ่นท๊อปคับ ...
Yaimakmak โพสต์เมื่อ 17/10/2012 12:25


เข้าใจว่า ตัว CNG Top เกิดจากการนำรุ่น V/AT มาทำ จึงมีระบบ lock อัตโนมัติ
ส่วนรุ่นรอง เกิดจากการนำตัว S/AT มาทำ จึงไม่มีระบบ lock อัตโนมัติ คับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host
ตัว Top มีระบบล๊อคอัตโนมัติครับแต่ตัวรองไม่รู้เหมือนกันครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

เริ่มรู้แล้วว่าของแพง แพงอย่างมีเหตุผลครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host
ดูในโบชัวร์ 2012 รุ่น v มีระบบ ล็อคอัตโนมัต สัมพันธ์กับความเร็วนี่คับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host
รบกวนถามหน่อยนะคะ สัญญาณไฟกระพริบที่หน้าปัดทำงานตลอดเลยหรือไม่คะ เพราะรู้สึกว่าถ้าเดินผ่านเมื่อไรจะเห็นไฟสีแดงกระพริบทุกครั้ง
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

ใช้ตัว V at อยู่ครับ มีล็อกอัตโนมัติครับ
เมื่อเหยียบออกตัวไปนิด ก็ล็อกล่ะ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

รุ่นที่ไม่ใช่ตัว TOP ไม่มีล็อกอัตโนมัติครับ ของผมทำกล่องเสริมเองครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

แอบเก็บข้อมูล ครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

ไม่เคยรู้เลยว่ามีระบบ บีบเตร เปิดไฟกระพริบกันขโมยด้วย
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

ตอบกลับ 25# ingfa
ใช่แล้วครับ ตราบใดที่เราทำการล็อครถด้วยรีโมท หรือกุญแจ ไฟกระพริบจะทำงานตลอด หลังจากท่ีไฟเลี้ยวทั้งสี่ด้านสิ้นสุดการกระพริบ 3ครั้ง
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host