Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

columbus agency เผยทางลัด วิธีจัดการกับ pdpa อย่างรวดเร็ว

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ pdpa ซึ่งย่อมาจาก Personal Data Protection Act กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการธุรกิจ เนื่องจากจะเริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พ.ค. 2563 และมีบทลงโทษที่หนักหน่วงกว่ากฎหมายที่คล้ายกันในต่างประเทศ

บทลงโทษตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของไทยหากธุรกิจใดไม่ปฏิบัติตาม มีข้อมูลสังเขปดังนี้
•        โทษทางอาญา กำหนดให้จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท
•        โทษทางแพ่ง กำหนดให้จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริง
•        โทษทางปกครอง กำหนดให้ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

จะสังเกตได้ว่าบทลงโทษของกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยนั้น ได้เพิ่มโทษจำคุกเข้าไปด้วย ทั้งที่กฎหมายคล้ายคลึงกันนี้ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศทางฝั่งยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ล้วนแล้วแต่มีเพียงบทลงโทษทางแพ่งเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ ในไทย จึงจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับกฎหมายใหม่นี้อย่างหนัก ซึ่ง columbus agency  เห็นว่า 5 ธุรกิจดังต่อไปนี้ จำเป็นต้องเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก และต้องเตรียมตัวรับมือกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเร็วที่สุด

1.        ธุรกิจธนาคาร
ก่อนหน้านี้เคยต้องลงทุนกับระบบรักษาความปลอดภัยในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เพียงอย่างเดียว แต่หลังจากนี้ต้องเพิ่มเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องด้วย ระบบการป้องกันต้องหนาแน่นมากไม่แพ้กับระบบที่ใช้รักษาเงินทองและทรัพย์สิน ดังนั้นธุรกิจธนาคารจึงกลายเป็นธุรกิจแรก ๆ ที่จำเป็นต้องตื่นตัวเต็มที่ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับกฎหมายนี้ให้รัดกุมที่สุด

2.        ธุรกิจประกันภัย
นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ธุรกิจประกันภัยยังต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในด้านของสุขภาพ ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้ ถือว่าเป็น sensitive data โดยบทลงโทษในกรณีของ sensitive data นั้นหนักกว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภททั่วไปอยู่มากพอสมควร ดังนั้นธุรกิจประกันภัยจึงจำเป็นต้องหาทางรับมือกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเต็มกำลังเช่นกัน

3.        ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
ดูเผิน ๆ อาจเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ใหม่นี้มากนัก แต่ความคิดเช่นนี้ผิดถนัด เนื่องจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องใช้เอกสารหนังสือสัญญาหลายประเภท โดยเอกสารแนบนั้นก็เต็มไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย นั่นหมายความว่า หากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่เตรียมรับมือกับ พ.ร.บ. นี้ แล้วเกิดคดีความในอนาคตขึ้นมา ความเสียหายอาจตามมาอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

4.        ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถช่วยให้บุคคลหนึ่งเดินทางผ่านเข้าออกประเทศได้อย่างสะดวกแน่นอน โดยปกติแล้ว ลูกค้าของธุรกิจการท่องเที่ยว จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ ดังนั้นธุรกิจท่องเที่ยว จึงกลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องวางแผนจัดการเกี่ยวกับ pdpa ให้ดีนั่นเอง

5.        ธุรกิจด้าน E-commerce
การซื้อขายสินค้า และบริการทางออนไลน์ จำเป็นต้องมีการลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตนและความปลอดภัย รวมถึงจุดประสงค์อื่น ๆ อีกหลายอย่าง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลจึงถูกเก็บและใช้ในธุรกิจส่วนนี้เป็นจำนวนไม่น้อย หากบริหารจัดการดูแลได้ไม่ดี โอกาสที่จะเกิดการผิด พ.ร.บ. ขึ้นมา ก็มีมากไม่แพ้กับธุรกิจข้างต้นเลย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด columbus agency ได้พัฒนา dynamic consent form ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการจัดการเรื่องของการแสดงความยินยอม หรือ consent อย่างมีประสิทธิภาพ โดย dynamic consent form นี้ จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นทางลัดการแสดงความยินยอม ด้วยการ pop – up ที่หน้าเว็บไซต์ หรือ application ขององค์กร เพื่อให้เจ้าของข้อมูลแสดงความยินยอมหรือไม่ยินยอมในแบบเรียลไทม์ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลแสดงความไม่ยินยอม หรือ unconsent ระบบก็สามารถเชื่อมต่อไปยัง advertiser อื่น ๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google, Twitter หรือ Linkedin ซึ่งถือเป็นบริการที่ช่วยให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กรเอง สามารถดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host