Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เชคลิสต์ ก่อนจะต่อประกันรถยนต์ เลือกอย่างไร ถึงจะคุ้มค่า

เชคลิสต์ ก่อนจะต่อประกันรถยนต์ เลือกอย่างไร ถึงจะคุ้มค่า

การทำ ประกันรถ เป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ใช้รถยนต์มีความอุ่นใจในการเดินทาง เมื่อมีอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อื่น ที่จะทำให้มีความเสียหายไม่ว่าจะเกิดกับรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารหรือกับคู่กรณี จะมีผู้ที่จะมาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นรถทุกคันจึงมีความจำเป็นที่ต้อทำประกัน ระยะเวลาของประกันนั้น มักจะคุ้มครองเป็นปีต่อปี เมื่อใกล้เวลาที่ประกันเดิมใกล้จะหมด เจ้าของรถยนต์ก็ต้องมาคิดว่าจะ ต่อประกันรถยนต์ที่ไหนดี

เรามีข้อแนะนำให้เจ้าของรถ ลองเชคลิสต์ข้อมูลก่อนจะตัดสินใจ ต่อประกันรถ
1.คุณภาพของบริษัทประกัน ศึกษาข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะมาถึงจุดเกิดเหตุภายในระยะเวลาเท่าไร ประกันชั้น 1 เคลมอะไรได้บ้าง รวมถงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามกรมธรรม์เป็นอย่างไร สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขหรือไม่
2. ราคาเบี้ยและทุนประกัน ในกรณีการต่อประกันกับบริษัทเดิม หากไม่เคยเคลมประกันเลย อาจจะลองสอบถามส่วนลดของเบี้ยประกันดูได้ แต่ถ้ามีกรณีเกิดอุบติเหตุหลายครั้ง ในระยะเวลาการทำประกัน เบี้ยประกันก็อาจจะสูงกว่าเดิม ดังนั้นถ้าถึงเวลาต้องต่อประกัน อาจจะลองพิจารณาบริษัทประกันใหม่ ส่วนทุนประกันขึ้นอยู่กับอายุของรถยนต์ ถ้ามีอายุมาก ทุนประกันก็จะถูกลง
3. มองหาบริษัท ประกันรถยนต์ สำหรับผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุในปีหลายครั้ง ถ้าจะต้องต่อประกันรถกับบริษัทเดิม เบี้ยประกันก็จะต้องสูงขึ้นอย่างหลีกไม่ได้ อาจจะลองหาบริษัทประกัน บริษัทใหม่แทน   
4.เปรียบเทียบราคาก่อนจะตัดสินใจ เมื่อลองศึกษาข้อมูลเบี้ยประกันและการบริการ ของบริษัทประกันต่าง ๆ ทั้งบริษัทเดิมที่เคยทำหรือบริษัทใหม่ ซึ่งสุดท้ายจะตัดสินใจเรื่องราคาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการพิจารณา รวมทั้งเงื่อนไขในการจ่าย หลายบริษัทก็สามารถแบ่งจ่ายได้

การเลือกบริษัทเพื่อจะต่อประกันรถยนต์ที่ไหนดีนั้น ควรจะดูองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนให้ดีก่อนตัดสินใจ อาจจะอ่านจากประสบการณ์ของผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ที่เคยใช้บริการมาก่อน ประกอบการตัดสินใจ เลือกเงื่อนไขของความคุ้มครองให้ตรงกับการใช้งานของตัวเอง ที่สำคัญอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าการจะ ต่อประกันรถยนต์ต้องใช้อะไรบ้าง หากต้องเดินทางระยะไกลบ่อย ๆ เดินทางข้ามจังหวัด โอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจะมีมากกว่า ผู้ที่ขับขี่ในพื้นที่เดิม ๆ การทำประกันรถยนต์ควรจะคุ้มครองทั้งตัวรถ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณี  และหากรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้งาน เมื่อมีเหตุต้องบำรุงรักษาหลังเกิดอุบัติเหตุ การมีรถสำรองใช้ ก็เป็นอีกเงื่อนไข ที่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้ ซึ่งหากต้องการใช้บริการความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกอย่าง เบี้ยประกันก็จะมีราคาสูงกว่า แต่เชื่อเถอะว่า หากการเดินทางของเรา มีความเสี่ยงมากกว่าการใช้งานปกติ เมื่อเกิดเหตุแล้ว ความคุ้มครองจากประกันภัยจะมีความคุ้มค่ามาก
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host