Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

อย่ามองข้ามการประกันภัยน้ำท่วม เพื่อรถยนต์ที่คุณรัก

เจ้าของรถยนต์ย่อมมีความรักและห่วงรถยนต์ของตนเองเป็นธรรมดา จึงทำประกันรถยนต์ เพิ่มเติมจากการทำพรบรถยนต์ ที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับรถคู่ใจของคุณ และยังเป็นการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  นอกจากความเสียหายต่อชีวิต นั่นก็คือความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์ของคุณ  ไม่ว่าจะถูกขโมย ไฟไหม้ หรือแม้แต่ภัยน้ำท่วม จากในอดีตที่เคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่หรือแม้แต่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทุกปี  ทำให้เจ้าของรถยนต์ที่ไม่มองข้ามถึงความจำเป็นในจุดนี้  หันมาทำประกันภัยป้องกันน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นและก็มีบริษัทประกันรถยนต์หลายแห่งให้ความคุ้มครองกับการประกันน้ำท่วมด้วยเช่นกัน  แล้วประกันรถยนต์ประเภทใดให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมบ้าง
ส่วนใหญ่ความคุ้มครองประกันภัยน้ำท่วมจะต้องทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น อย่างที่เข้าใจว่าประกันชั้น 1 ราคาแพงแต่ก็คุ้มค่าเพราะครบในความคุ้มครองที่ตอบสนองความต้องการของเจ้าของรถยนต์ได้  แต่เนื่องจากในสภาพการแข่งขันของบริษัทประกันภัยในปัจจุบัน ก็ได้ทำข้อเสนอเพิ่มเติมแล้วแต่เงื่อนไขในแต่ละบริษัทหรือบางบริษัทมีแบบกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองกรณีเกิดภัยน้ำท่วมไว้โดยเฉพาะนอกเหนือความคุ้มครองตามกรมธรรม์หลัก โดยความคุ้มครองที่ได้รับนั้น คือ การซ่อมแซมรถให้กลับสู่สภาพเดิม แต่ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมให้สู่สภาพเดิมได้ บริษัทประกันภัยก็จะทำการจ่ายเงินชดเชยให้ ทั้งนี้ไม่เกินทุนประกันภัยน้ำท่วมที่เลือกซื้อ  
กรณีที่บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองน้ำท่วมโดยเน้นสำหรับการเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ เช่น  หากจอดรถแล้วมีน้ำท่วมเข้าบ้าน ทำให้รถเกิดความเสียหาย หรือเกิดฝนตกหนักขณะที่ขับรถแล้วมีน้ำขังจนน้ำเข้าไปทำความเสียหายให้กับเครื่องยนต์หรือภายในรถยนต์  แต่หากทราบว่าเส้นทางข้างหน้าเกิดน้ำท่วมแต่ก็ขับรถผ่านเข้าไปทำให้เครื่องยนต์หรือภายในรถยนต์เกิดความเสียหาย บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบใดๆ กับเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในการเคลมประกันรถที่เกิดจากภัยน้ำท่วมนั้น ให้ถ่ายรูปรถที่ถูกน้ำท่วมเพื่อใช้เป็นหลักฐานยื่นเรื่องขอ     เคลม พอน้ำลดลงให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วนำส่งอู่ซ่อมรถเพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทน และทำการซ่อม แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่าซ่อมไม่ได้ บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินชดเชยให้ตามทุนเอาประกัน และรถยนต์คันดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทประกันภัย
นอกจากประกันชั้น 1 ที่คุ้มครองครอบคลุมในภัยน้ำท่วมด้วยแล้ว การทำประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง มีการคุ้มครองของภัยน้ำท่วมด้วยหรือไม่ เนื่องจาก ประกันชั้น 1 และ ชั้น 2 มีการประกันความสูญหายและไฟไหม้ของรถยนต์เหมือนกัน ซึ่งอาจที่ได้กล่าวไปแล้วว่าแบบประกันภัยที่เพิ่มเติมนี้อาจเพิ่มเติมในประกันในแต่ละประเภทแล้วแต่การพิจารณาของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง บางแห่งอาจจะเพิ่มเติมในประกันชั้น 2 หรือ 2+ ก็ได้แล้วแต่กรณีไป
ปัญหาน้ำท่วมนับเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลของผู้ใช้รถไม่ใช่น้อยเพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าขณะที่เราขับรถหรือจอดรถอยู่นั้นจะเกิดฝนตกหรือพายุลูกใหญ่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายให้กับรถยนต์ของเราได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น หากต้องการเพิ่มความคุ้มครองจากภัยน้ำท่วมซื้อประกันภัยหรือต่อประกันภัยครั้งต่อไป ติดต่อ DirectAsia ที่ตอบสนองทุกความคุ้มครองให้คุณสบายใจ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host