Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นำเข้า ส่งออก ชิปปิ้ง บริการด้านชิปปิ้ง บริการผ่านพิธีการศุล

นำเข้า ส่งออก ชิปปิ้ง บริการด้านชิปปิ้ง บริการผ่านพิธีการศุล  096-2899514 กฤศณัฎฐ์   

กฤศณัฏฐ์เทรดดิ้ง  เรา คือบริษัทจัดหาและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และบริการด้านชิบปิ้ง บริการผ่านพิธีการศุลกากรในนามบริษัท แอร์ ซี เฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัดมีผู้ชำนาญการทางด้านพิธีการศุลกากรประจำบริษัทฯ ที่พร้อมให้คำปรึกษางานทางด้านพิกัดภาษี รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากร ให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า โดยมีพัฒนาการตั้งแต่ ผ่านพิธีการศุลกากรระบบ Manual ผ่านมาในยุคของ EDI และ ปัจจุบันคือ Paperless รวมถึงกำลังพัฒนาเพื่ออนาคต ทำให้ลดระยะเวลา และเอกสารในการดำเนินการ โดยเฉพาะ ทางบริษัทฯ มีความชำนาญการในเรื่องของการส่งออกข้าว,มันสำปะหลัง และไม้ยูคาลิปตัส รวมทั้งการส่งออกสินค้าทั่วไป

www.krisanat-trading.com  https://www.facebook.com/shipping.pol

นำเข้า ส่งออก ชิปปิ้ง บริการด้านชิปปิ้ง บริการผ่านพิธีการศุล  096-2899514 กฤศณัฎฐ์   
http://krisanat-trading.com/index.php/shipping  https://www.facebook.com/shipping.pol

นำเข้า ส่งออก ชิปปิ้ง บริการด้านชิปปิ้ง บริการผ่านพิธีการศุล  096-2899514 กฤศณัฎฐ์   
http://krisanat-trading.com/index.php/shipping  https://www.facebook.com/shipping.pol

นำเข้า ส่งออก ชิปปิ้ง บริการด้านชิปปิ้ง บริการผ่านพิธีการศุล  096-2899514 กฤศณัฎฐ์   
นำเข้า ส่งออก ชิปปิ้ง บริการด้านชิปปิ้ง บริการผ่านพิธีการศุล  096-2899514 กฤศณัฎฐ์   
นำเข้า ส่งออก ชิปปิ้ง บริการด้านชิปปิ้ง บริการผ่านพิธีการศุล  096-2899514 กฤศณัฎฐ์   
นำเข้า ส่งออก ชิปปิ้ง บริการด้านชิปปิ้ง บริการผ่านพิธีการศุล  096-2899514 กฤศณัฎฐ์   

www.krisanat-trading.com  https://www.facebook.com/shipping.pol

บริการส่งออกสินค้าผ่านชายแดน   สนใจติดต่อ กฤศณัฏฐ์(พล) โทร. 096-2899514
• ชิปปิ้งด่านเชียงของ  • ส่งออกด่านเชียงของ  • ส่งออกไปบ่อเต็น
บริการทางอากาศ   สนใจติดต่อ กฤศณัฏฐ์(พล) โทร. 096-2899514
• บริการเฟรท
• บริการรับส่งสินค้าส่งออก และนำเข้าทางอากาศ
   

บริการทางทะเล   สนใจติดต่อ กฤศณัฏฐ์(พล) โทร. 096-2899514

• International Freight Forwarder
• บริการแบบแบ่งตู้ (LCL)
• บริการแบบเต็มตู้ (FCL)
• บริการตั้งแต่หน้าโรงงานถึงลูกค้า (Door to Door)
• บริการงานที่เป็นโปรเจ็คท์ต่างๆ
• จัดหาพื้นที่สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ (Bulk Cargo)
• มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ท่าเรือคลองเตย และ สตส.ต่างๆ

บริการพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดน   สนใจติดต่อ กฤศณัฏฐ์(พล) โทร. 096-2899514

• บริการขนส่งสินค้าโดยรถยนต์ผ่านชายแดนลาว ด่านหนองคาย
• บริการเดินพิธีการศุลากรเขตชายแดน
• รับทำแพ็คกิ้งสินค้าก่อนส่ง
• บริการหัวลากตู้สินค้า
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host