Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เรื่องวาล์ว รถติดแก๊ส

มีสมาชิกท่านใด มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งวาล์วบ้างครับ
รถมีอาการติดยาก + เบาดับ + รอบต่ำ (อุณหภูมิปกติ <เครื่องเย็น>)
ติดแก๊ส LPGTECH ตอน 2x,xxx km. (ปัจจุบัน 100,xxx km.)
1.) เปลี่ยนหัวเทียนแล้ว
2.) เปลี่ยน กรองอากาศแล้ว
3.) เปลี่ยน กรองแก๊สแล้ว
4.) เช็คระบบแก๊สแล้ว
5.) เช็ควาล์ว แล้ว(ศูนย์)
     อยากทราบว่าต้องตั้ง ไอดี    = ??
     อยากทราบว่าต้องตั้ง ไอเสีย = ??
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

Image Hosted by CompGamer Image Host
ตอบกลับ 1# Chutidech.J

ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ
คลอยด์รั่ว
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host