Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สอบถามเรื่องเปลี่ยนก้านสวิทช์ยกเลี้ยวครับ

รถ city03idsi  อยากเปลี่ยนก้านสวิทช์ยกเลี้ยวที่มีสวิทช์เปิดปิดไฟสปอร์ตไล้ท์ได้ ไม่ทราบว่าจะใส่แทนอันเดิมได้ไหมครับ? (อันที่ติดอยู่มันไม่มี) เพราะอยากติดไฟสปอร์ตไล้ท์ครับ ถ้าติดได้ มันจะทำงานได้ไหมครับ เพื่อนๆมีใครเปลี่ยนหรือรู้วิธี ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host