Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สลับมาวิ่งน้ำมัน แล้วมีเสียงเตือนตลอดเวลา

เวลาจะวิ่งน้ำมัน เพื่อเปลี่ยนจากวิ่งแก๊สบ้าง
แต่พอวิ่งน้ำมัน กลับมีเสียงเตือนดังตลอดเวลาค่ะ เสียงเหมือนเวลาที่มีเสียงเตือนตอนที่น้ำมันจะสลับเป็นแก๊สตอนเริ่มวิ่ง
โดยระหว่างที่วิ่งน้ำมัน จะมีเสียงเตือนดังอย่างนี้ตลอดเป็นระยะๆ ซึ่งน้ำมันก็เติมมาเต็มถัง และแก๊สก็เติมมาเต็ม
ไม่ทราบว่า เกิดจากอะไรได้บ้างค
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host