"

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สลับมาวิ่งน้ำมัน แล้วมีเสียงเตือนตลอดเวลา

เวลาจะวิ่งน้ำมัน เพื่อเปลี่ยนจากวิ่งแก๊สบ้าง
แต่พอวิ่งน้ำมัน กลับมีเสียงเตือนดังตลอดเวลาค่ะ เสียงเหมือนเวลาที่มีเสียงเตือนตอนที่น้ำมันจะสลับเป็นแก๊สตอนเริ่มวิ่ง
โดยระหว่างที่วิ่งน้ำมัน จะมีเสียงเตือนดังอย่างนี้ตลอดเป็นระยะๆ ซึ่งน้ำมันก็เติมมาเต็มถัง และแก๊สก็เติมมาเต็ม
ไม่ทราบว่า เกิดจากอะไรได้บ้างค
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host