"

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สอบถามเพื่อนๆ ที่ใช้ซิตี้ 2009 ติดแก๊ส วิ่งเลย 200,000 กม. ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับ

ตามห้วข้อเลยครับ รถผมติดแก๊สตอน  85,000  กม. ตอนนี้กำลังวิ่งไป 200,000 กม.แล้ว  อยากแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนสมาชิกครับว่าต้องดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษไหม ทั้งเรื่องของเครื่องขนต์และระบบแก๊ส ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

ก็ต้องเช็คเสายต่างๆของตัวแกีส (เข้ารา้นเช็คทุกๆหมื่นโล) และเปลี่ยนกรองแก๊สทุกๆ 8 หมื่นโล ที่เหลือก็ดูแลปรกติเช็คน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และต้องเติมน้ำมันเบนซิลไว้ครึ่งถังเสมอ เพื่อป้องกันอาการหัวฉีดน้ำมันตัน และเปลี่ยนหรองเบนซิลทุกๆ แปดหมื่นโลด้วย
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

ตอบกลับ 2# noth1


    ขอบคุณครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

รถท่านกะรถผม  ข้อมูลใกล้เคียงกันมาก  ตรวจเช็คตามระยะปกติ
ตั้งวาวล์ทุก 30000
ของผมติดเกจวัความร้อนน้ำหล่อเย็นแยกออกมา แบบตั้งเตือนได้
นอกนั้นแก้ตามอาการ  ตอนนี้ ไมล์ 228,xxx  ยังไม่มีอะไรเสีย
แต่ผมกำลังเล็ง วาวล์น้ำกับปั๊มน้ำ ว่าจะซื้อมาเปลี่ยนเอง
รองบอยู่ครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

รถกระตุกครับ รอบเดินเบา บางทีก็ดับเลย ผมติดแก็สวิ่งมา 130000 กม.แล้ว
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host