Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นอกเรื่องนิด (ไปต่อใบขับขี่ 5 ปีรอบ 2 มา) ต่อที่ขนส่งนนทบุรีนะครับ

เอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปในวันที่ต่ออายุใบขับขี่ก็มีดังนี้ครับ (ไปที่อาคาร 2 ทำที่ขนส่งนนทบุรี นะครับ)
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน (เตรียมไปที่นี้ไม่เอา)
-ใบขับขี่เก่า
-ใบรับรองแพทย์ (เตรียมไปที่นี้ไม่เอา)
-เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้าเราเปลี่ยนชื่อ)
-เงิน 605 บาท

ขั้นตอนการติดต่อ การต่ออายุใบขับขี่
1. ยื่นเอกสารที่ช่องต่ออายุบัตร/ใบขับขี่
2. ส่งเอกสารให้แผนกคีย์ข้อมูลมั้งกับทำคิว
3. เข้าห้องอบรม 1 ชม. นั้งยาวๆรอเจ้าหน้าที่มาเรียกซื่อเมื่อครบเวลา
4. ออกมาเทสการมองเห็น
5. หลังจากนั้นมายื่นเอกสารที่เดิมรับบัตรคิวรอคิวจ่ายเงินกับถ่ายรูปทำบัตร
6. หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จก็นั่งรอรับบัตรใหม่
7. รับใบขับขี่ใหม่ที่ต่ออายุเรียบร้อย
ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ก็มีคร่าวๆ ประมาณนี้ครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

Image Hosted by CompGamer Image Host
เอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปในวันที่ต่ออายุใบขับขี่ก ...
yayabe โพสต์เมื่อ 7/10/2013 14:48ขอบคุณมากๆ ครับ มาเก้บข้อมูล
ปี57  ผมหมดอายุพอดี
สำเนาใบรับรองแพทย์ ไม่ใช่
ต้องนั่งอบรมอีก 1 ช.ม. อีกหรือ
มาการมองเห็น
ยุ่งยากจัง
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

ทดสอบสมรรถภาพ มีการมองเห็นอย่างเดียวเหรอครับ รบกวนขอรายละเอียดหน่อยครับ จะไปต่อพอดี
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10/6/2015 17:32 โดย yayabe

  ทดสอบ ตาเอียง
ตาบอดสี / การเบรค
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host