Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

มารู้จักความหมายของเบอร์ ฟิลม์กรองแสงกัน

ก่อนอื่นต้องกล่าวย้อนไปช่วงที่ฟิลม์เข้ามาแรกๆ สมัยนั้นจะมีเบอร์ฟิล์มอยู่น้อย คือ 05, 20, 35, 50 ซึ่ง

 • เบอร์ 05 หมายถึง แสงผ่านได้ 5 % ฟิล์มเข้ม 95 %
 • เบอร์ 20 หมายถึง แสงผ่านได้ 20 % ฟิล์มเข้ม 80 %
 • เบอร์ 35 หมายถึง แสงผ่านได้ 35 % ฟิล์มเข้ม 65 %
 • เบอร์ 50 หมายถึง แสงผ่านได้ 50 % ฟิล์มเข้ม 50 %แต่ที่เข้าใจผิดของบ้านเรามาจนบัดนี้คือ

 • ฟิลม์เบอร์ 05 เรียกผิดว่า ฟิล์ม 80 %
 • ฟิล์มเบอร์ 20 เรียกผิดว่า ฟิล์ม 60 %
 • ฟิล์มเบอร์ 50 เรียกผิดว่า ฟิล์ม 40 %

รวมถึงการโฆษณาเกินจริงว่ากันรังสีได้ 99 % แท้จริงเป็นข้อมูลที่บอกไม่หมด เพราะรังสีจากแสงแดดมีอยู่ 3 ส่วนที่จะให้ความร้อนและมีสัดส่วนไม่เท่ากันดังนี้

 • ความร้อนจากแสงสว่าง 44%
 • ความร้อนจากรังสีอินฟาเรด 53% (IR)
 • ความร้อนจากรังสียูวี 3%(UV)

จะเห็นได้ว่า ความร้อนนั้นมาจากทั้งรังสีและแสงสว่าง ซึ่งค่าจากการป้องกันรังสี เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเอามาตัดสินใจได้จริง และการดูคุณสมบัติการกันความร้อนของฟิล์ม ควรดูที่ ค่าการกันความร้อนโดยรวม (TSER) ซึ่งค่านี้จะเป็นค่าที่สรุปการกันความร้อนทั้งหมดของฟิลม์แล้ว

การปฎิบัติหลังติดฟิล์มกรองแสง

 • ห้ามเลื่อนกระจกขึ้น - ลง หรือ เช็ด ถูฟิล์ม ภายใน 7 วัน หลังจากติดตั้ง เนื่องจากกาวของฟิล์มกรองแสงจะใช้ระยะเวลาในการอยู่ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม เช่น การถูกแสงแดด ควรจะรอให้ครบระยะเวลาก่อนจึงเลื่อนหรือเช็ดกระจกได้
 • หากมีปัญหาอื่นใด เช่น มีฟองอากาศ หรือ ฟิล์มอ้า ฯลฯ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการภายในระยะเวลารับประกัน
 • ในการทำความสะอาดฟิล์มกรองแสง ควรใช้ผ้าสะอาด ผ้านุ่มหรือฟองน้ำ ร่วมกับน้ำยาทำความสะอาดฟิล์ม เพื่อกำจัดคราบมัน และไม่ควรนำวัสดุที่ลักษณะเป็นของแข็งหรือผิวไม่เรียบเช็ดถูที่กระจกเป็นอันขาด
 • ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือสารเคมีที่มีส่วนประกอบของแอมโมเนีย ( NH4) เพราะอาจทำให้ ชั้นกันรอยของฟิล์มเสียหายได้
  ควรหมั่นดูแลรักษาร่องกระจก ไม่ให้มีเศษทรายหรือก้อนกรวดค้างอยู่ในราง เพราะจะทำให้ฟิล์มกรองแสงเกิดความเสียหายได้


ข้อมูลจาก
http://www.toyotanon.com/article_detail.php?article_id=91
http://www.toyotanon.com/
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

Image Hosted by CompGamer Image Host
ก่อนอื่นต้องกล่าวย้อนไปช่วงที่ฟิลม์เข้ามาแรกๆ สมัย ...
nonto โพสต์เมื่อ 16/8/2013 13:30


ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดี ๆ คราบ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

เข้าใจถูกแล้วล่ะทีนี้
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host
ขอบคุณค่ะ
เป็นความรู้ใหม่
สำหรับคนที่เพิ่งคิดจะหัดดูแลรักษารถอย่างเรา^^
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host
ขอบคุณมากค่ะ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

เป็นความรู้ใหม่เลยครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host