"

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ENERGY TRANSPARENT GLASS นวัตกรรมกระจกใสพลังงานแสงอาทิตย์

ENERGY TRANSPARENT GLASS นวัตกรรมกระจกใสพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อ "กระจกใส" ไม่ได้มีไว้เพียงตกแต่งอาคารเท่นั้น แต่ยังสามารถผลิต "พลังงานไฟฟ้" ได้จากแสงอาทิตย์ ด้วยพื้นที่อยู่อาศัยที่จำกัดภายในเมือง
บทความโดย pussy888
เทรนต์การใช้ชีวิตแนวตั้ง (Vertical Living) จึงเป็นที่นิยมในปัจุบัน ธุรกิจการก่อสร้างอาคารสูงจึง เติบโตขึ้น และการออกแบบอาคารส่วนใหญ่มักเลือกใช้ "กระจกใส" มาเป็น องค์ประกอบหลักเพื่อสร้างความโดดเด่นและทันสมัยให้อาคาร ทั้งยังทำให้ ผู้อยู่อาศัยรู้สึกปลอดโปร่ง สามารถขมทันียภาพได้โดยรอบ แต่ด้วยความใส ของกระจกนั้น กลับเป็นใจทย์ท้าทายให้นักวิจัยได้คิดค้นและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักออกแบบและวิศวกรทำงนรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนสูงสุด โดยที่ยังคงความสวยงามของอาคารและตอบโจทย์ ด้านสิ่งแวตล้อมไปได้พร้อมกัน
ลบภาพจำแบบเดิม ๆ เกี่ยวกับแผงโชลาร์เชลล์สีดำขนาดใหญ่ที่ถูก ติดตั้งบนหลังคาตามบ้านเรือนไปได้เลย เมื่อได้รู้จักกับนวัตกรรมกระจกใส แบบใหม่ที่แทบแยกด้วยสายตาไม่ออกว่นั่นคือ โซลาร์เซลล์" ก่อนหน้านี้ นักวิจัยพยายามที่จะนำโซลาร์เซลล์แบบ Crystalline Silicon มาติดตั้งบน กระจกอาคารโตยตร เนื่องจากสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ตีในพื้นที่ที่มี แสงแดดจัด มีราดไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับแบบอื่น ๆ สามารถต่อพ่วงกับ อุปกรณ์ควบคุมและวงจรไฟฟ้ได้หลากหลาย มีความทนทาน และมีอายุ การใช้ที่งานยาวนาน แต่กลับประสบปัญหาในเรื่องความทึบแสงของตัวเซลล์ ที่บดบังทัศนียภาพ และยากต่อการออกแบบให้อาคารมีความสวยงาม ก่อนหนนี้ การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบโปร่งแสงอาศัยหลักการผลิต ฟิล็ม Cystolline Sllcon ให้บางมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยน พลังงานได้ต่ำลงมาก จนกระทั่งมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา สถาบัน บรan Nationd Insfilute of Science and Technology (UNIS) ประเทศเกาหลีใต้ ได้เผยแพร่งานวิจัยที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านขีดข้อจำกัดเหล่านี้ โดยได้นำเสนอ เซลล์แสงอาทิตย์แบบโปร่งแสงแต่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานถึง 122% ด้วยการแปลง Cnstolle Sllcon ที่มีความทึบให้โปร่งแสงมากขึ้น โดยสร้างเป็นเชลล์ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง.1 มิลลิเมตร และ มีระยะห่างระหว่างเชลล์อยู่ที่ 1.75 มิลลิมตร ส่งผลให้แสงสามารถเดินทาง ผ่านได้เกือบทุกความยาวคลื่น จึงเกิดเป็นขั้นฟิล์มแบบใหม่ที่สามารถกรองแลง ได้เป็นสีธรรมชาติ
นอกจากนั้นบริษัท Ubiquitous Energy ที่ก่อตั้งโดยสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MI) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Michigan State University (MSU) ได้ออกแบบและพัฒนา Clearview Power โชลาร์เซลล์ ชนิดฟิล้มใสแบบหม่ที่มีรดาประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวตล้อม ในปัจจุบัน Clearview Power สามารถปล่อยให้แสงธรรมชาติผ่านได้ถึง 90% มี ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนคลื่นพลังงานอยู่ที่ 10% โดยมีความบางไม่ถึง0. ไมโครมตร ใช้เพื่อป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์พกพาต่ง ๆ ได้ และเมื่อ เดือนตุลาคม ปี 2562 บริษัทยังได้เพิ่มการผลิต Clearview Power" ในเชิง พาณิชย์ เพื่อใช้สำหรับงานหนต่างอาคารต่าง ๆ ด้วย อีกไม่นาน เทคในโลยีเหล่านี้ก็จะถูกนำมาใช้ร่วมกับการออกแบบอาคาร สูงมากขึ้น กระจกจะไม่ได้มีหน้ที่ไว้เพียงแค่ตกแต่งภายนอกอาคารเท่านั้น หากแต่ยังเป็นวัสดุทางเลือกที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้จากพลังงาน สะอาดได้ อนาคตที่จะสร้าง Green City ก็คงจะไม่เป็นเพียงแค่ความหวัง อีกต่อไป
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

ตัวนี้ผมว่าใช้ดีมากเลยนะครับ
สลอต Star Vegas
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host