Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ยางที่ทนทานจริงๆ ถ้าเกิดเป็นรถขับทั่วไปจะมีอายุการใช้กี่ปีคะ

อยากทราบค่ะ เรื่องยางรถยนต์ที่เคลมว่าเป็นยางที่ทนๆ นี่เขามีอายุการใช้งานประมาณกี่ปีคะ เพราะว่าส่วนตัวใช้ยางมาไม่ถึง 5 ปี เลย ก็สึกแล้วคะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินทางบ่อยด้วย ประเด็นนี้มีส่วนกับอายุของดอกยางด้วยหรือเปล่า
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

ถ้ายังทนใช้ถึง 5 ปีนี่ก็ต้องรีบเปลี่ยนด่วนเลย นานเกิน ดอกยางหมด เสี่ยงอันตราย
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

ถ้าจะเอา 5 ปีนี่ ต่อให้ยางมันทนมากก็ควรเปลี่ยนอยู่ดีครับ
แต่เอาจริงๆของผมก็ถึงนะ  ตอนนี้ใช้Nexenอยู่ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ขับไปไกลเท่าไหร่ ไปสอนระแวกบ้านเท่านั้น
แต่ถ้าเรื่องของยางทน นี่ก็ยังประทับใจในเรื่องนี้อยู่ครับ

อีกกรณีคือถึงรอบ 5 หมื่นโล หรือ 1 ปี แล้วแต่กรณี
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

จริงๆปัจจัยของการที่จะบอกว่ายางทนหรือไม่ทน ก็เกิดขึ้นจากการที่ใช้งานด้วย  เข้าโค้งบ่อยหรือเปล่า พื้นผิวถนนเป็นอย่างไร ขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ เบรกระยะประชิดบ่อยหรือเปล่า ล้วนแต่มีส่วน ทำไมยางถึง ต้องขายความทนก็เพราะประเด็นนี้แหละ ถ้ายางทนๆ ตอนนี้ในใจผมมี รุ่นเดียวก็ nexen อ่ะ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

เราใช้ยาง N Priz SH9i ค่ะ แฟนเลือกยางนี้ให้ ถ้าจากประสบการณ์ที่เคยขับรถมายังถือว่าค่อยข้างฟิตอยู่ เป็นของยี่ห้อ nexen
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

เปลี่ยนทุกๆ3ปี ดีที่สุดครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host