Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ยางที่ทนทานจริงๆ ถ้าเกิดเป็นรถขับทั่วไปจะมีอายุการใช้กี่ปีคะ

อยากทราบค่ะ เรื่องยางรถยนต์ที่เคลมว่าเป็นยางที่ทนๆ นี่เขามีอายุการใช้งานประมาณกี่ปีคะ เพราะว่าส่วนตัวใช้ยางมาไม่ถึง 5 ปี เลย ก็สึกแล้วคะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินทางบ่อยด้วย ประเด็นนี้มีส่วนกับอายุของดอกยางด้วยหรือเปล่า
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

Image Hosted by CompGamer Image Host
ถ้ายังทนใช้ถึง 5 ปีนี่ก็ต้องรีบเปลี่ยนด่วนเลย นานเกิน ดอกยางหมด เสี่ยงอันตราย
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

ถ้าจะเอา 5 ปีนี่ ต่อให้ยางมันทนมากก็ควรเปลี่ยนอยู่ดีครับ
แต่เอาจริงๆของผมก็ถึงนะ  ตอนนี้ใช้Nexenอยู่ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ขับไปไกลเท่าไหร่ ไปสอนระแวกบ้านเท่านั้น
แต่ถ้าเรื่องของยางทน นี่ก็ยังประทับใจในเรื่องนี้อยู่ครับ

อีกกรณีคือถึงรอบ 5 หมื่นโล หรือ 1 ปี แล้วแต่กรณี
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host
จริงๆปัจจัยของการที่จะบอกว่ายางทนหรือไม่ทน ก็เกิดขึ้นจากการที่ใช้งานด้วย  เข้าโค้งบ่อยหรือเปล่า พื้นผิวถนนเป็นอย่างไร ขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ เบรกระยะประชิดบ่อยหรือเปล่า ล้วนแต่มีส่วน ทำไมยางถึง ต้องขายความทนก็เพราะประเด็นนี้แหละ ถ้ายางทนๆ ตอนนี้ในใจผมมี รุ่นเดียวก็ nexen อ่ะ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host
เราใช้ยาง N Priz SH9i ค่ะ แฟนเลือกยางนี้ให้ ถ้าจากประสบการณ์ที่เคยขับรถมายังถือว่าค่อยข้างฟิตอยู่ เป็นของยี่ห้อ nexen
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

เปลี่ยนทุกๆ3ปี ดีที่สุดครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host