Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
*ประกันภัยรถยนต์ 3+ ซ่อมรถเรา 100,000 + ซ่อมรถคู่กรณี 1,000,000 /***ไม่มี ค่า Exess ส่วนแรก
ทั้งรถเก๋ง และรถกระบะ
เบี้ย 4,700 บาท.......

http://www.insurancedd.com/index.php?mo=3&art=551378
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

1,800 บาท

***รับผิดชอบรถ ทรัพย์สินของคู่กรณี 600,000 บาท ต่อครั้ง
***รับผิดชอบชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (ส่วนเกินจาก พรบ ) 300,000 บาท ต่อคน

+++++มากกว่า
++ ด้วยเพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้คนในรถที่ทำประกัน 7 คน ๆ ละ 50,000 บาท
++ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อีกคนละ 50,000 บาท
++ ประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา 200,000 บาท

----------------------------------------------

***ประกันรถยนต์ประเภท 3 พร้อม พรบ เพียง 2,400 บาท

http://www.insurancedd.com/index.php?mo=3&art=551391

---------------------------------------------------------------------


www.insuranceDD.com

โทร 089 - 6690996

โทร/ไลน์ 091 - 7795051

Email : insurancedd@gmail.com

Line ID : insurancedd

Line Number : 0917795051
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host