Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

7 ข้อแนะนำเมื่อต้องขับตามหรือใกล้รถขนาดใหญ่

การขับขี่รถยนต์บนท้องถนน มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติ หนึ่งในนั้นคือขนาดที่แตกต่างกันของรถ โดยเฉพาะเมื่อรถเล็กที่ต้องขับตามหรือขับใกล้ ๆ รถบรรทุก หรือรถที่มีขนาดใหญ่ อาจจะทำให้รถใหญ่มองไม่เห็นเนื่องรถเล็กไปอยู่ในมุมอับของรถใหญ่ นั่นอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ และวันนี้มีข้อแนะนำในการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว

ที่มา http://www.3mautofilmclub.com

1.หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ หรือชิดด้านท้ายของรถใหญ่ เว้นระยะห่างประมาณ 5-6 เมตร เพื่อให้มีมุมมองในการมองเห็นที่ดีขึ้น

2.หลีกเลี่ยงการขับแซง หรือเปลี่ยนเลนแบบกะทันหัน โดยเฉพาะช่วงทางโค้ง ทางขึ้นและลงสะพาน รวมถึงทางลาดชัน

3.ระมัดระวังการขับเข้าใกล้รถใหญ่ เพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกเบียด หรือวัสดุจากรถใหญ่ร่วงหล่นใส่

4.หลีกเลี่ยงการขับรถตีคู่ ตามหลัง หรือนำหน้ารถใหญ่ พยายามขับให้ห่าง ขับให้อยู่ในตำแหน่งที่รถใหญ่สามารถมองเห็นผ่านกระจกข้าง

5.ไม่ควรแซงรถใหญ่ในระยะกระชั้นชิด เพราะหากรถใหญ่ต้องเบรกกะทันหันต้องใช้ระยะในการหยุดมากกว่ารถทั่วไป ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

6.เมื่อต้องการแซง หรือเปลี่ยนเลนควรอยู่ห่างจากรถขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่าระยะ 30 เมตร และควรขับแซงด้านขวา

7.ในเวลากลางคืนไม่ควรขับรถริมไหล่ทาง และไม่ควรขับแซงริมไหล่ทางด้านซ้ายเพราะอาจจะมีรถใหญ่จอดอยู่ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

ถือว่าเป็นกระทู้ที่ดี ทีเดียวครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

เป็นกระทู้ที่ดีเลยครับ เป็นการแนะนำการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ดีทีเดียวเลยครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

ขอบคุณครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host