Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สอบถามน้ำมันเครื่อง City2012

รถใช้มาจะ5ปีแล้วครับ ถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 3 - 5 เดือน เพราะวิ่งเยอะ ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ นานๆจะออกต่างจังหวัดที ตอนนี้รถวิ่งจะ 180,000 โลละครับ แต่ที่ผ่านมาใช้ 0w20 ของศูนย์มาตลอด

เริ่มรู้สึกว่าจะไม่เหมาะกับเหมือนจะเร่งไม่ค่อยขึ้น  พอจะแนะนำ ได้มั้ยครับ ว่าน้ำมันเครื่องจะเกี่ยวมั้ย และควรเปลี่ยนเป็นเบอร์ไหนดีครับ

ขอบคุณครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

รถใช้มาจะ5ปีแล้วครับ ถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 3 - 5 เดือน เ ...
yetpet โพสต์เมื่อ 28/6/2017 09:30

การใช้งานรถ
1-2ปี W20
3-4ปี W30
5ปีขึ้นไป หรือ รถติดแก๊ส W40
ยกเครื่อใหม่ W50 ครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

น้ำมันเครื่องมีส่วนน้อย ลองดูเรื่องของหัวเที่ยน กรองอากาศ กรองน้ำมัน/กรองแกีส วาวล์ ลิ้นปีกผีเสื้อ ซึ่งเหล่านี้มีผลต่อกำลังของเครื่องยนต์ครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

ของศูนย์เบอร์ 0w-20 แรกจะดีครับ เกิน 7000 ไปแล้วเริ่มอืด เร่งไม่ขึ้น และสั้นดังมากกว่าปกติครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

ลองขยับไป W30 ดูครับ รถวิ่งเยอะแล้ว หากยังไม่พอค่อยไป W40 ครับ
จะครบ 2 แสนแล้ว ให้เปลี่ยนหัวเทียน กรองน้ำมันเชื่อเพลิง กรองน้ำมันเกียร ล้างปีกผีเสื้อ ตั้งวาลว์ เปลี่ยนน้ำมันเกียร แล้วลองดูครับ ผมใช้คาสตอลW30
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host