Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ถามการซ่อมบำรุง เปลี่ยนชุดลูกลอก หน่อยครับ

1.ซิตี้ 2010 ชุดลุูกลอก เปลี่ยนประมาณกี่กิโลครับ (ชุดลุกลอก คืออะไร ไม่รู้จริงๆ)
2. รถไม่เข้าศุูนย์ หลายปีแล้ว ถ้าต้องเปลี่ยน ข้อ 1. อู่นอกทำได้ไหม ราคาประมาณเท่าไหร่
3. ซิ้ตี้ มีเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายไหม หรือไม่ต้องเปลี่ยน
4. รถจำเป็นต้องปรับตั้งวาวล์ไหม ปัจจุบันไมล์ 2 แสนแล้ว
ขอบคุณครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host