Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่


  แบตเตอรี่
        ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานหลักในกรณีที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน เป็นแหล่งจ่ายพลังงานสำรองในกรณีที่เครื่องยนต์ทำงานแล้ว การเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ขณะเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานเป็นการทำร้ายแบตเตอรี่อย่างหนึ่ง เพราะโดยปกติเมื่อเครื่องยนต์ทำงานแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ทั้งหมดจะใช้ไฟจากไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) เท่านั้น แต่ถ้าประสิทธิภาพการทำงานของไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์)ลดลง รถยนต์จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่แทนเพราะไดชาร์จไม่สามารถผลิตกระแสไฟได้พอ เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่จะมีอายุสั้น หรือยาว จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) ด้วย
ปัจจุบันแบตเตอรี่ที่มีขายในประเทศไทยมีอยู่ 3 ประเภท


Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host


  1.แบตเตอรี่ชนิดน้ำ คือ แบตเตอรี่ที่ต้องมีการเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ เนื่องจากมีการระเหยตัวของน้ำกลั่นในแบตเตอรี่สูง แบตเตอรี่ชนิดน้ำต้องการ การบำรุงรักษาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์
2.แบตเตอรี่ชนิดบำรุงรักษาน้อย(Low maintenance) คือ แบตเตอรี่ที่ยังต้องมีการเติมน้ำกลั่นแต่ไม่บ่อยเท่ากับ "แบตเตอรี่ชนิดน้ำ" เพราะแบตเตอรี่ชนิดบำรุงรักษาน้อยมีการระเหยตัวของน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ต่ำจึงไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย แบตเตอรี่ชนิดบำรุงรักษาน้อยต้องการ การบำรุงรักษาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 3 เดือน
3.แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา(Maintenance free) หรือที่คนทั่วไปเข้าใจผิดว่ามันคือ"แบตแห้ง" จริงๆแบตเตอรี่ชนิดนี้ยังไม่ใช่แบตแห้งอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกัน แต่ที่คนเข้าใจผิดกันก็เพราะว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้ไม่มีรูให้เติมน้ำกลั่น เป็นแบตเตอรี่ที่ปิดสนิท คนเลยเข้าใจกันว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่แห้ง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะแบตเตอรี่ชนิดบำรุงรักษาน้อยมีการระเหยของน้ำกลั่นที่ต่ำมาก ทำให้ตลอดอายุการใช้งานจึงไม่ต้องมีการเติมน้ำกลั่น หมดปัญหาเรื่องการบำรุงรักษา และปัญหาน้ำกรดในแบตเตอรี่ล้นออกมากัดสี และตัวถังรถยนต์ เนื่องจากเติมน้ำกลั่นมากเกิน


Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP  สาเหตุที่รถดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ขณะเครื่องยนต์ทำงานแล้วมีอยู่ 2 กรณีคือ
        1. มีการเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปภายในรถมากเกินกว่ากำลังไฟที่ไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) จะสามารถผลิตได้ เช่น ติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่ม, ติดชุดไฟเพิ่ม
        โดยปกติรถแต่ละรุ่นจะมีความต้องการไฟฟ้า หรือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน(คิดที่กรณีรถใหม่ออกจากโรงงาน) ซึ่งทางผู้ผลิตรถแต่ละรุ่นจะเลือกขนาดของไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) มาให้เหมาะสมกับความต้องการไฟของรถแต่ละรุ่น แต่เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ติดตั้งชุดเครื่องเสียงเพิ่ม, ติดตั้งชุดไฟเพิ่ม ส่งผลทำให้ไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) ไม่สามารถผลิตกระแสไฟได้พอกับความต้องการ ทำให้ต้องมีการดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ และหากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

        2. ไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) เริ่มเสื่อม หรือไดอ่อน ไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) เสื่อม แต่ยังไม่เสียมันเลยไม่มีไฟแจ้งเตือนที่หน้าปัดรถยนต์ แต่สามารถตรวจสอบได้ 
        แรงดันไฟที่ไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) รถยนต์สามารถสร้างขึ้นได้จะอยู่ที่ประมาณ 13.9V – 14.5V แต่จะมีบางกรณีที่ไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) ไม่สามารถสร้างแรงดันไฟได้ถึง 13.9V – 14.5V เราเรียกกรณีนี้ว่าอาการ "ไดชาร์จอ่อน" ซึ่งเวลาตรวจสอบว่ารถมีอาการไดชาร์จอ่อนก็คือ สตาร์ทเครื่องแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก คือ แอร์ และไฟหน้าค้างไว้ เอาดิจิตอลมิเตอร์ปรับเป็น DC โวลต์ วัดคร่อมระหว่างขั้วบวก และขั้วลบของแบตเตอรี่ค่าแรงดันไฟจากไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) ที่ได้ควรอยู่ระหว่าง 13.9V – 14.5V ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าประสิทธิภาพการผลิตไฟของไดชาร์จ(อัลเทอร์เน-เตอร์) เริ่มลดลง และถ้าแรงดันไฟจากไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) ต่ำกว่า 13.5V แสดงว่ามีอาการไดชาร์จอ่อนจะส่งผลให้ไดชาร์จ(อัลเทอร์เนเตอร์) ไม่สามารถผลิตกระแสไฟได้เพียงพอต่อความต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในรถ ทำให้ต้องมีการดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ส่งผลให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาวะคายไฟ สาเหตุนี้เป็นสาเหตุใหญ่และสาเหตุหลักที่ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าปกตินั่นเอง


Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host


  แบตเตอรี่รถยนต์ ทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์เพื่อให้ทำงานได้ เช่น มอเตอร์สตาร์ท ระบบจุดระเบิด ในขณะที่สตาร์ทรถยนต์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายๆอย่าง ด้วย เช่น ระบบไฟส่องสว่าง วิทยุเครื่องเสียง เป็นต้น

นั่น หมายความว่าแบตเตอรี่รถยนต์จะหมดได้ก็มีอยู่เพียง 2 กรณี นั่นก็คือ

1.เก็บไฟไม่อยู่ หรือ หมดอายุการใช้งาน

2.ไดร์ชาร์จทำงานผิดปกติ หรือ บกพร่อง ซึ่งทำให้ประจุไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่ได้น้อยมากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือ ไม่สามารถประจุไฟเข้าไปได้เลย


Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

Image Hosted by CompGamer Image Host


   พื้นที่ในการจัดส่งเบื้องต้นน่ะครับ
บางแค ภาษีเจริญ ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางบอน หนองแขม
บางแคเหนือ หลักสอง บางไผ่ บางแวก บางหว้า บางจาก บางพรม บางเสาธง บางเชือกหนัง บางระมาด ฉิมพลี คูหาสววรค์ ตลาดพลู บางขุนเทียน หนองค้างพลู ศาลาธรรมสพน์
เพชรเกษม พุทธมณฑล สาย1   พุทธมณฑล สาย2  พุทธมณฑล สาย3  พุทธมณฑล สาย4   พุทธมณฑล สาย5  ถนนกัลปพฤกษ์ กำนันแม้น ถนนเอกชัย ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ถนนสวนผัก
กาญจนาภิเษก วงเวียนใหญ่ เทอดไท คลองขวาง อ้อมใหญ่ อ้อมน้อย

 เดอะมอลล์ บางแค, เทสโก้ โลตัส บางแค, ตลาดบางแค, ถนนบางแค, วัดนิมมานรดี, สำนักงานเขตบางแค, หมู่บ้านสุขสันต์, The EX Place กาญจนาภิเษก, สำเพ็ง2 (ถ.กัลปพฤกษ์) แยกทศกัณฑ์, วัดบุญยประดิษฐ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค, วัดม่วง, บิ๊กซี เพชรเกษม, หมู่บ้านเศรษฐกิจ, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี, โรงเรียนกสิณธรวิทยา, วัดศาลาแดง

ถนนเจริญนคร,Sena Fest, โรงพยาบาลตากสิน, ท่าดินแดง,ห้างโรบินสัน ลาดหญ้า, สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, BTS กรุงธนบุรี, BTS วงเวียนใหญ่
สำนักงานเขตคลองสาน,โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, ถนนเจริญรัถ, ถนนลาดหญ้า

วงเวียนใหญ่, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, แยกบ้านแขก, โรงเรียนศึกษานารี, แยกบุคคโล, แยกมไหสวรรย์, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สำเหร่), สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ, โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี, เดอะมอลล์ ท่าพระ, ตลาดพลู, บิ๊กซี ดาวคะนอง, วัดดาวคะนอง

แยกท่าพระ, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, วัดอรุณราชวราราม, หอประชุมกองทัพเรือ, แยกพาณิชย์ธนฯ (จรัญฯ13), วัดประดู่ในทรงธรรม, วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ, วิทยาลัยอาชีวศึกษา ธนบุรี, โรงเรียนทวีธาภิเษก

แยกไฟฉาย, ถนนอรุณอัมรินทร์, ถนนอิสรภาพ, ถนนจรัญสนิทวงศ์, ถนนพรานนก, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลศิริราช, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, กรมอู่ทหารเรือ, ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35, แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
แยกบางขุนนนท์ (ถนนบางขุนนนท์)

ถนนวุฒากาศ, ถนนเอกชัย, ศาลแพ่ง ธนบุรี, วัดสิงห์, แยกจอมทอง

บิ๊กซี บางบอน, แยกบางบอน(แม็กซ์แวลู), ถนนบางบอน1, ซอยมนธาตุราชศรีพิจิตร(พระยามนธาตุฯ), หมู่บ้านดี.เค., แม็คโคร บางบอน, โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก, แยกบางบอน 3, แยกบางบอน 5
เรือนจำพิเศษธนบุรี, สำนักงานเขตบางบอน, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน

ซีคอน บางแค, โรงพยาบาลเพชรเกษม 2, ถนนพุทธมณฑลสาย 1, บ้านพักคนชรา บางแค, แยกกำนันแม้น (ซ.กำนันแม้น), สำนักงานเขตภาษีเจริญ, วัดจันทร์ประดิษฐาราม (ซ.เพชรเกษม48), BTS บางหว้า, ขุนด่านเจ้าพ่อเสือ, 
มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลพญาไท 3, วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, ถนนเทิดไท, โรงเรียนฐานปัญญา (ถ.กัลปพฤกษ์), ถนนบางแวก, วัดมะพร้าวเตี้ย, ตลาดชัยฉิมพลี (วัดชัยฉิมพลี), วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (ซ.จรัญฯ13)

บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เพชรเกษม 2, ถนนพุทธมณฑลสาย 3, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, สำนักงานเขตหนองแขม, วัดอุดมรังสี, มหาวิทยาลัยธนบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู, ถนนเพชรเกษม 69,
ถนนเพชรเกษม 81 (ถนนมาเจริญ), ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ, วัดหนองแขม, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ หนองแขม, โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2, ถนนทวีวัฒนา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, สำนักงานเขตทวีวัฒนา, สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา, ถนนพุทธมณฑลสาย 3, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, ถนนอักษะ
สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์, เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก, โรงพยาบาลธนบุรี 2, วิทยาลัยทองสุข, โรงเรียน โพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพ, บุญถาวร สาขาปิ่นเกล้า, ซอยศาลาธรรมศพน์, ขนส่ง พุทธมณฑลสาย 3

SC Plaza (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่),ศาลจังหวัดตลิ่งชัน, ถนนสวนผัก,สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (สวนผัก), ตลาดน้ำตลิ่งชัน
สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, ถนนพุทธมณฑลสาย 1, ถนนราชพฤกษ์, The Circle ราชพฤกษ์, ตลาดน้ำคลองลัดมะยม, โรงเรียนโพธิสารพิทยากร


Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP  ขั้นตอนในการให้บริการลูกค้า

1 แจ้งชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า
2 แจ้งที่อยู่ของลูกค้า เช่น ถนน  หมู่บ้าน ซอย เลขที่บ้าน
3 แจ้งว่ารถยนต์ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ปีไหน ใช้แบตเตอรี่รุ่นอะไรอยู่


Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host